Kapittel 1

Kapittelet gir en grunnleggende forståelse for hvorfor store klimaendringer skjer; både de klimaendringene vi i dag opplever og de som har foregått i jordas tidligere historie.

Les hele kapittelet