Innhold

Forord; 5

Kapittel 1. Grunnleggende årsaker til store klimaendringer i fortid og fremtid; 13

Kapittel 2. Drivhusgasser, deres naturlige kretsløp og dets betydning for tidligere klimaendringer; 18

Kapittel 3. Tre ulike typer vekst – Fakta, vanlige oppfatninger og uforståelighet; 25

Kapittel 4. Den isolerte effekten av drivhusgasser; 30

Kapittel 5. Klimasystemets respons på oppvarmingen – En dominoeffekt; 33

Kapittel 6. Utslippsveksten og dens bakenforliggende årsaker; 44

Kapittel 7. Faktorer som bestemmer fremtidige utslipp av langlivete drivhusgasser; 50

Kapittel 8. Klimaendringer hvis utslippsveksten fortsetter som hittil; 66

Kapittel 9. Konsekvenser av klimaendringer hvis utslippsveksten fortsetter som hittil; 76

Kapittel 10. Geoengineering – Teknologi for å kjøle ned jorda; 83

Epilog: Oppsummering og tanker om klimastrategi; 91

Litteratur til utdypende lesing; 97

Stikkord; 99

 

 

Reklame