Forfatteren

Ole Andreas Øren er siv.ing. i fysikk/databehandling fra NTH (nå NTNU) og dr.scient. i informatikk fra Universitetet i Oslo. Han har en variert yrkeserfaring fra forskning, høyere utdanning og forsvar, og har blant annet vært rektor for Norges Høyskole for informasjonsteknologi. Han er nå daglig leder for Øren Analytics, et firma som driver analyse og rådgiving innenfor miljø og bærekraftig utvikling. Han har tidligere skrevet tre lærebøker for høyere utdanning, og mange vitenskapelige artikler, i hovedsak om ulike former for analyse.

Mer informasjon på forfatterens hjemmeside.