Kort om boka

Hvorfor har det skjedd kjempemessige klimaendringer i jordas tidligere historie? Og hvorfor skjer klimaendringer i dag? Hva er likheter og ulikheter mellom det som har skjedd tidligere og det som skjer nå? Hvorfor er CO2 en sterk drivhusgass? Hva er sikkert og usikkert når det gjelder klimautvikling? Hva er de bakenforliggende årsakene til veksten i utslipp av drivhusgasser? Hvilke muligheter eksisterer for å stoppe den globale oppvarmingen? Hvilke av disse er realistiske? Og hvilke er bare delvise løsninger, fordi de vil gi andre problemer på lengre sikt?

Dette er eksempler på spørsmål som besvares grundig, men lettfattelig, i boka. Den er skrevet for personer som gjerne vil ha en bedre forståelse av problemet med menneskeskapte klimaendringer.

I våre dager opplever vi en voldsom strøm av informasjon om klimaproblemet i presse og media. Boka er et komplement til denne informasjonsstrømmen. For det første går den i dybden; den fokuserer på hvorfor, ikke på hva. For det andre tar den opp viktige sider ved klimaproblemet som er lite omtalt andre steder.

Man behøver ikke å bruke mye tid og konsentrasjon på å lese boka. Den er kortfattet, enkel og lettfattelig. Men samtidig vitenskapelig velfundert. Det er en bok for alle som er opptatt av dagens klimaproblem, uansett hvilken holdning til dette man måtte ha.

Kjøpe boka

Boka er tilgjengelig i alle norske bokhandler og nettbokhandler. Her er lenker til boka i noen nettbokhandler: Haugenbok, Adlibris, Akademika, TanumARK

Omtaler

Besteforeldrenes klimaaksjon: Månedens bok, Annerledes bok om klima.

Jørgen Randers, professor emeritus i klimastrategi, Handelshøyskolen BI: Mitt svar på Ole Andreas Ørens fundamentale analyse er at årsaken til at vi gjør så lite på klimasiden er at mennesket er kortsiktig. Og at de som skal slutte å slippe ut drivhusgasser, dvs holde opp med det de gjør i dag, naturligvis motsetter seg det. Dermed er den eneste veien fremover i et demokratisk land å satse på politikk som løser problemet på lang sikt, men samtidig gir en fordel til flertallet av velgerne i det korte løp – slik at politikken har en mulighet til å bli vedtatt.

Introduksjonsvideo

Introduksjonsvideo, «Under overflaten på klimaproblemet»

Boka til bruk i undervisning

Boka egner seg godt for undervisning. Den er utformet slik at den vil egne seg på de fleste nivåer. Herunder kan den brukes i ungdomsskole, videregående skole, i lærerutdanning og i kursvirksomhet.

Ungdomsskole og videregående skole. Klimaproblemet har en sentral plass i læreplanen. Emnet tilhører primært naturfag. I naturfag er det vanlig å bruke lærebøker som dekker hele faget. Slike lærebøker inneholder noe om klima, men i begrenset omfang. Tatt i betraktning at klimaproblemet er vår tids kanskje største utfordring, er det å vente at mange skoler / enkeltlærere ønsker å gi en grundigere undervisning i dette emnet enn hva standardlærebøkene legger opp til. For disse er boka meget godt egnet. Det er her to muligheter: Enten kan den enkelte lærer lese boka selv, og bruke den som et grunnlag for sin undervisning. Eller boka kan brukes som en lærebok både av lærer og elever.

Boka inneholder også emner fra andre fag enn naturfag. Her ligger en mulighet for lærere til å samarbeide om å bruke boka på tvers av fag.

I den nye læreplanen, som tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020, er «Bærekraftig utvikling» ett av tre prioriterte tverrfaglige temaer. Dette temaet inngår i de fleste fag, herunder naturfag, norsk og samfunnsfag. Klimaproblemet er sentralt i bærekraftig utvikling. For den nye læreplanen generelt gjelder at dybdelæring prioriteres fremfor å lære litt om mange emner. Dette vil si at klimaproblemet får en enda bredere og mer dyptgående rolle i undervisningen enn i gammel læreplan.

I gammel læreplan inngår klimaproblemet i hovedsak på første klassetrinn i videregående skole. I ny læreplan finnes hovedtyngden av stoff om klimaproblemet på ungdomsskolen.

Lærerutdanning. Boka kan her brukes som en lærebok innenfor naturfag. Det vil da være naturlig at lærere, etter endt utdanning, tar med seg boka og bruker den i sin undervisning i skolen.

Kurs. Kanskje ønsker noen å tilby kurs i problemet med menneskeskapte klimaendringer. Boka kan brukes som grunnlagslitteratur for slike kurs.

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s